Resultater Påskestævnet 2023


Dressur:


1. Tania Karlshøj 61 strafpoint

2. Lotte H. Petersen 64 strafpoint

3. Ann-Sofie Olsen 67,5 strafpoint

4. Jesper M. Madsen 77,5 strafpoint

5. Henrik K. Hansen 81,5 strafpoint

6. Julie Poulsen 92 strafpoint


Kombineret Maraton:


1. Lotte H. Petersen 327 starfpoint

2. Tania Karlshøj 448 Starfpoint

3. Jesper M. Madsen 533 strafpoint

4. Ann-Sofie Olsen 591 starfpoint

5. Henrik K. Hansen 651 strafpoint

6. Julie Poulsen 930 strafpoint


Samlet resultat:


1. Lotte H. Petersen 391 starfpoint

2. Tania Karlshøj 509 strafpoint

3. Jesper M. Madsen 610,5 strafpoint

4. Ann-Sofie Olsen 658,5 strafpoint

5. Henrik K. Hansen 732,5 strafpoint

6. Julie Poulsen 1022 strafpoint

Bornholms køreselskab inviterer til påskestævne.

 

Skærtorsdag d. 6/4-23 afholder BKS påskestævne i NBKR.

Der bliver 2 klasser, dressur og kombineret maraton. Dommer i dressur er Jesper Hansen. Vi ser gerne påske-pyntede ekvipager.

 

Deltagergebyr stævne: 75 kr. (Husk også at det kræver kuskelicens, spørg Ann-Sofie hvis I har brug for hjælp).

 

Efterfølgende er der fælles påskefrokost. Oste- Pålægsbord fra ostehjørnet og sild, pris 125 kr.

 

Tilmelding skal indeholde:

 

Navn på kusk, groom, hest/e

Hvilket dressurprogram der køres og om man ønsker at deltage i begge klasser eller blot den ene.

Husk også tilmelding til fællesspisningen:

 

Tilmeldingsfrist:

 1. 29. marts 2023 tilannsofieolsen@gmail.com

 

Alm. Betingelser:

 • Åbent for medlemmer af Dansk Køreforbund.

 

 • Stævnet afholdes i NBKR, Mæbyvej 1B, Nyker, hvor banen måler 20 x 60 m.
 • Stævnet indeholder 2 discipliner – Dressur og Keglekørsel

 

 • Klasserne er opdelt i et-spand pony/hest og to-spand pony/hest.
 • Dressurprogrammet der køres er; Indendørsprogram 3 eller 4 eller 5
 • Der dispenseres fra en-håndskørsel i programmerne.
 • Dressur Dommer er Jesper Hansen
 • Dommer i kombineret maraton er Jesper Hansen
 • Påklædning er godkendt maratonbeklædning.
 • Der tages forbehold ved tidsplanen, der kan forekomme tidsforskydning og afmelding i klasserne.

 Propositioner for Indendørsstævnet 6. april 2023

 Arrangør: Bornholms køreselskab (BKS)

 1. Generelt

Bornholms Køreselskab står som arrangører af indendørsstævnet.

BKS påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager.

Gyldig vaccinationsattest og heste-pas fremvises på forlangende.

Stævnet afholdes i NBKR’s ridehal hvor banen mål 20 x 60 m. Opvarmning sker udendørs.

Stævnet indeholder 2 discipliner – Dressur og Kombineret maraton

Dommer arrangeres af BKS. Stævnet afholdes med 1 dommer i hver disciplin.


 1. Discipliner:


A: Dressur

Banen er en lille dressurbane 20x60.

Der benyttes indendørs dressurprogram 3 eller 4 eller 5. Der dispenseres for en hånds-kørsel i program 4 og 5

Dressurprogrammer findes på www.danskkoereforbund.dk under fanen konkurrencekørsel, reglementer, dressurprogrammer.

Dommerens point skal tilkendegives og nedskrives af en sekretær efter hver øvelse.

Dommeren afgiver 16 karakterer. Dommerens samlede point sum trækkes fra 160 point for at beregne kuskens strafpoint fra dressuren.

Fejl bane og tilfælde af overtrædelse af regler vil blive tilkendegivet af dommeren.

Der skal bæres godkendt sikkerhedshjelm af både kusk og groom.


 1. Kombineret maraton

Der køres 2 gennemkørsler.

De 2 gennemkørsler tæller med i placeringen i Påskestævnet. Strafpoint udregnes som kørte tid i sekunder plus evt. straf. Ved pointlighed afgøres placeringerne ved færrest straf på bolde og portene.

Kegleporte kan (evt.) køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres port nr. Ved kegleport, der køres fra begge sider (fx bro) kan der maks. gives straf for 2 bolde.

Kegleportene gennemkøres i numerisk rækkefølge. Der må ikke køres gennem en port i forkert rækkefølge (før port er ”låst op”), undtaget er porte der skal køres fra begge sider.

Kegleportene har et fast mål på 150 cm.

Når dommeren har fløjtet, har kusken 45 sekunder til at køre gennem start. Hvis ikke kusken er kørt gennem start inden de 45 sekunder er gået, bliver tiden startet.

Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen

Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft/gummihjul, som har en dimension, som er mindre og svagere end knallerthjul.

Vogn og udstyr skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Påklædning efter gældende maratonregler.

Vi gør opmærksom på at manglende godkendt hjelm og godkendt vest vil medføre udelukkelse

 

 Fejl beskrivelse:                                                                             Straf sekunder:

 Groom på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes ikke)                  5 straf sekunder

Væltet bold                                                                             6 straf sekunder

Væltet element i maratonforhindring                                        6 straf sekunder

Passerer kegleport, efter der er fløjtet klar til start,

før start passeres                                                                    10 staf sekunder

Vælter en bold på kegleport udenfor numerisk rækkefølge          15 straf sekunder

Kusk på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes)                            20 straf sekunder

Være skyld i at en maratonforhindring eller kegleport skal genopbygges. Tiden

standses og startes igen når forhindringen er genopbygget.       20 straf sekunder

Retter fejl bane i maratonforhindring                                        20 straf sekunder

Groom håndterer liner, bruger pisk eller bremse

uden at vogn holder stille                                                        20 straf sekunder

Retter ikke fejl bane i maratonforhindring                                                    ELI

Passere kegleport udenfor numerisk rækkefølge både forfra og bagfra         ELI

Groom eller kusk på jorden 3. gang                                                             Eli

Manglende gennemkørsel af start og mållinje                                               ELI

Kegleporte ikke kørt i numerisk rækkefølge                                                  ELI

 1. refusion ELI

Vogn Væltet                                                                                               ELI

   

Bemærk: Det tillades at passere broen inden første gennemkørsel –

Og kun hvis der køres direkte fra indgangen til broen.


Deltagere:

Indendørsstævnet er åbne for medlemmer af Køre Selskaber under DKF

Alderskrav i henhold til FEI’s regler


Grooms:

Grooms må stå op bag på vognen i begge discipliner.

Grooms, der hjælper mundtligt eller fysisk, ændrer stilling, bevæger vognen på nogen måde i disciplin A dressur medfører at kusken får 20 strafpoint, ligeledes hvis de rører jorden med begge ben under disciplin X

Grooms kan deltage på flere ekvipager, dog skal der hele tiden være grooms ved vognen når ekvipagen er forspændt


Placeringer:

Der køres i 1 samlet klasse


Vogne:

Deltagerne skal bruge samme vogn i begge discipliner.

Alle vogntyper tilladt.


Påklædning:

Påklædning efter gældende maratonregler. (sikkerhedsvest er ikke påkrævet i dressur).