torsdag d. 31. marts 2016

Medlems møde kl. 19:00 i fritidshuset, Østermarie.

18 medlemmer deltog i mødet.

Pkt. 1 Hestens dag.

Søren Koch ønsket en tilkendegivelse af hvem der ville deltage hvis BKS deltager som forening, samt hvad vi evt. skulle vise frem. Det blev foreslået at lave en dressur kvadrille. Der vil så vidt vides blive arrangeret konkurrence kørsel af hestedags arrangører som vil være åben for tilmelding for alle. Da det ikke var muligt at finde en tovholder for en kvadrille, stiller BKS ikke op til Hestensdag.

Pkt. 2 Undervisning udefra.

Der var stemning for at der bliver arrangeret en trænings weekend i løbet af sommeren. Der blev debatteret om hvem der kunnen komme i betragtning. Der blev lagt særlig vægt på at variation i undervisningen ville være god.
Køreudvalget finder en underviser samt tidspunkt.
Pkt.3 Undervisning til sommer.
Vi håber at kunne starte undervisning på Strøbybanen mandag d. 2. maj 2016 (husk arbejdsaften d. 25. april, materialeudvalget kommer med en plan for hvad der skal laves, samt hvornår vi starter). Katja har snakket med Kennet og Dorthe, som begge vil undervise. Det er et stort ønske at få Johnny til at undervise. Jesper kontakter Johnny hvorefter planen over undervisere bliver udarbejdet. Tilmelding til undervisningen sker til Lotte senest d. 23. april, Lotte sætter herefter holdene sammen så planen er klar til arbejdsaftenen.

Pkt.4 BM 2016

BM afholdes d. 27. august 2016. Køreudvalget ville høre om stemningen blandt kuskene til at afholde BM over 2 dage, således at Maratonen køres søndag og gerne i skoven. En ønskede ikke at deltage i et 2 dages stævne. Der blev talt om at flytte hele BM til Nørregård eller Travbanen. Forslaget om flytningen mødte kritik, da vi sidste år investerede meget i Strøby og det ville være ærgerligt ikke at udnytte dette. Som alternativ kunne lørdag være på Strøbybanen og søndag i Almindingen.
Køreudvalget kommer med den endelige beslutning omkring BM efter førstkommende køreudvalgs møde.

Pkt.5 Melstedgaard.

Kulturhistorisk udvalg ville høre om der var stemning for at dagen laves i lighed med sidste år. Alle var positive, så udvalget arbejder videre ud fra dette.