Referat fra Generalforsamlingen 2011:

      Bornholms køre selskab

 

Formand Torben Ipsen, Kyndegårdsvej 8, mobil 28705811

 

Generalforsamling 2011

BKS afholdt den årlige generalforsamling d.23/11-2011 i ”Rytterstuen” i VNKR

Der var fremmødt 22 medlemmer.

 

Formanden bød velkommen og startede på dagsordenen jf. selskabets vedtægter.

 

1. Valg af stemmetæller:

Valgt Thomas Hørringsen, Arne Sommer

 

2. Valg af dirigent

Valgt Søren Koch

 

3. Formandens beretning:

- Torben gennemgik årets mange aktiviteter.

- Torben har modtaget et tilbud vedr. leje, til kørsel, i Rønne ridehal. Det koster 125,-/t. for BKS medlemmer at skulle køre derude.

- Der blev stillet spørgsmål ved, hvor kørslen skal forgå i fremtiden.

- Formandens beretning blev derefter godkendt.

 

4. Regnskab:

Regnskabet i balance.

Der er ca. 60 medlemmer, dette antal ligger på stabilt niveau, år for år i BKS.

Regnskabet godtaget.

 

5. Fastlæggelse af kontingent:

Aktive 320,- kr/år.

Passive 245,- kr./år

”Køresporten” 235,-/år

 

6. Indkomne forslag:

Ingen forslag

 

 

7. Valg til bestyrelse

Pernille Kjær Hansen og Bent Hansen ønsker ikke genvalg

Axel Hansen og Torben Ipsen ønsker at træde ud af bestyrelsen

Axel begrunder sin beslutning for at stoppe.

Hele bestyrelsen ønsker at stoppe.

Ingen ønsker at træde ind i bestyrelsen, og dirigent Søren Koch vælger derfor at suspendere generalforsamlingen, til evt udredning af problemet.

Efter 15 minutters ”summe”tid, og det ikke har været muligt at sammensætte en ny bestyrelse, stopper dirigent Søren Koch generalforsamlingen, og der indkaldes pr. brev, til ekstraordinær generalforsamling d. 7/12-11 kl 19.00,

i Rytterstuen” i VNKR .

Bent Hansen er ansvarlig for dette.

 

 

 

 

Ref. Pernille Kjær Hansen

 

 

 

 

 

 

Referat fra Ekstraordinær generalforsamlingen 2011:

      Bornholms køre selskab

 

Formand Torben Ipsen, Kyndegårdsvej 8, mobil 28705811

 

Ekstraordinær generalforsamling, 7/12-11, afholdt i ”Rytterstuen” i VNKR

Der var fremmødt 23 medlemmer.

 

Formanden bød velkommen og startede på dagsordenen jf. selskabets vedtægter.

 

1. Valg af stemmetæller:

Valgt Thomas Hørringsen, Arne Sommer

 

2. Valg af dirigent

Valgt Søren Koch

Søren Koch oplyste at den ekstraordinære generalforsamling, ifølge § 6, var lovligt varslet ifølge vedtægterne.

 

3. Valg til bestyrelse

Bent Hansen oplyser på bestyrelsens vegne, at de forslår:

Søren Koch

Bent Hansen

Jørn Ole Klausen

Johnny Jensen

Ann Sofie Olsen

Torkild Petersen

 

Alle modtager valget.

Den nye bestyrelse, beslutter for hvilken 1 eller 2 årig periode, de enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges.

 

4. Valg af revisor

Bent Nielsen – genvalgt 2011

Anne Mari Hansen - valgt 2011

Alice Sommer – valg som suppleant 2011

 

5. Valg af fanebære

Morten Andersen – valgt 2011

Leon Skovgård – genvalgt 2011

 

6. Sammensætning af de enkelte udvalg

 

Pløjeudvalg:

Al aktivitet omkring pløjning

Johnny Jensen

Bent Nielsen

Holger Jørgensen

Bent Hansen

 

Køreudvalg:

Bornholms mesterskab, kørestævne, træningssamlinger, sommer og vinterundervisning

Lotte Holm Petersen

Arne Sommer

Carsten Olsen

Anne Liland

Axel Hansen

Torben Ipsen

Pernille Kjær Hansen

Torkild Petersen

Jesper Hansen

 

Aktivitetsudvalg:

Sammensætning af de forskellige aktiviteter + diverse

Søren Koch

Bent Hansen

Ann Sofie Olsen

Johnny Jensen

Jørn Ole Klausen

Torkild Petersen

 

Materialeudvalg:

Sørge for at materialet er i orden, hjælpe med opsætning og nedtagning af baner

Bent Hansen

Steen Aage Olsen

Jan Pedersen

Morten Andersen

Connie Olsen

 

Kulturhistoriskudvalg:

Melstedgård + kulturhistorisk besøg

Hans Aage Steenberg

Jørn Ole Klausen

Thor Kure

Johannes Andersen

 

Brugskøreudvalg:

Løvspringstur, løvfaldstur, orienteringstur, brugskørsel

Ann Sofie Olsen

Thomas Hørringsen

Leon Skovgaard

Anne Mari Hansen

Jørgen Funch

 

 

Leon Skovgård ønskede udredning vedr. betaling af kørsel.

Den nye bestyrelse vil arbejde hurtigst muligt på en løsning.

 

Alle medlemmer bedes give bestyrelsen deres mailadresse, i forbindelse med den nye portal som vil kunne findes på nettet i det nye år, i stedet for Distrikt 6, som udgår som bladform.

For dem som ikke har mail, de vil modtage nyhedsbrev pr brev.

 

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden, og bad medlemmerne rejse sig op og råbe et 3 fol digt hurra, og længe leve for Bornholms Køreselskab.

 

7. Eventuelt

Intet

 

 

 

Efter generalforsamlingen uddelte formanden, ”Muremesterpokalen”, for stort frivilligt arbejde i året der gik, til Alice Sommer, for hendes hjælpsomhed i køkkenet m.m

 

 

 

.

 

Ref. Pernille Kjær Hansen