Resultat af Påskestævnet 2018

2. spand dressur

1. Ann-Sofie Olsen 72 p

2. Steen-Aage Olsen 78 p

2. spand kombineret maraton/forhindringskørsel

1. Ann-Sofie Olsen 38,4

2. Steen- Aage 47,8

Samlet vinder Ann-Sofie Olsen 175,4 strafpoint

1. spand dressur

1. Ida Marker 63

2. Lotte Petersen 67,5

3 Jesper Madsen 72

4. Katja Wiinberg 75

1 spand kombineret maraton7forhindringskørsel

1. Lotte Petersen 29,6

2. Ida Marker 33,0

3. Jesper Madsen 41,4

4. Katja Wiinberg 48

Samlet vinder 1. spand Ida Marker 129,2 strafpoint

Propositioner for Indendørsstævnet 29. marts 2018

 

Arrangør: Bornholms køreselskab (BKS)

 

0. Formål med Indendørsstævnet er:

- at øge interesse og kendskab til køresporten lokalt.

- at give kuske lejlighed til at træne i indendørssæsonen.

- samt at fastholde interessen for at deltage og samarbejde i foreningerne også i

Indendørssæsonen.

 

1. Generelt

1.1 Bornholms Køreselskab står som arrangører af indendørsstævnet.

1.2 BKS påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager.

1.3 Gyldig vaccinationsattest og hestepas fremvises på forlangende.

1.4 Indendørsstævner annonceres på Køre Selskabs hjemmeside. Propositioner bliver lagt op på hjemmesiden senest 14 dage før første stævnet afholdes.

1.5 Stævnet afholdes i NBKR’s ridehal hvor banen mål 20 x 60 m.

1.6 Stævnet indeholder 2 discipliner – Dressur og Kombineret forhindringskørsel - maraton

1.7 Dommer arrangeres af køreudvalget. Stævnet afholdes med 1 dommer i hver disciplin.

1.8 Sanktioner findes i kørereglementet artikel 657 (dressur) og 696 (kombineret maraton)

 

2. Discipliner

A: Dressur

2.1 Banen er en lille dressurbane 20x60.

2.2 Der benyttes indendørs dressurprogram 3 eller 4 (valgfrit).

Dressurprogrammer findes på www.koereforbund.dk under fanen konkurrencekørsel, reglementer, dressurprogrammer.

2.3 Dommerens point skal tilkendegives og nedskrives af en sekretær efter hver øvelse.

2.4 Dommeren afgiver 16 karakterer. Dommerens samlede pointsum trækkes fra 160 point for at beregne kuskens strafpoint fra dressuren.

2.5 Fejl bane og tilfælde af overtrædelse af regler vil blive tilkendegivet af dommeren.

X: Kombineret forhindringskørsel - maraton

2.7 Banen har ca. 10 porte samt 2 forhindringer opbygget på banen.

2.8 På baneskitsen, der udleveres d. 25. marts 2018 og lægges op på hjemmesiden før stævnet, opgives der hvilken rækkefølge banen skal køres.

EX : Start 1-2 forhindring1, 3-4-5 forhindring2, 6-7 Mål.

2.9 Startlinjen skal være mindst 5 m fra første port og mållinjen mindst 10 m fra sidste port.

2.10 Der er ikke sat nogen minimums- eller maksimum afstand mellem portene, men ruten skal være således, at kusken er i stand til at vedholde og evt. øge farten igennem størstedelen af banen.

2.11 Port bredden: 160 cm for 1-spand hest og 150 cm for 1-spand pony. 180 cm for 2-spand hest og 160 cm for 2-spand pony. Såfremt vognbredden er uden for 125-130cm gælder hjulbredde + 30 cm for 1-spand hest og +20 cm for 1-spand pony. +50 cm for 2-spand hest og +30 cm for 2-spand pony. hjulbredden måles ved jorden, oven på fælgen og mellem hjulenes ydersider.

2.12 Der er fri gangart i alle klasser.

2.13 Hver nedrivning giver 3 strafpoint (d.v.s. i kegler og i maratonforhindringer).

2.14 Nedkørsel /nedrivning af tidligere kørt port giver 3 strafpoint

2.15 Hvis en ekvipage vælter en del af en forhindring, så den ikke kan køres færdig, stoppes tiden mens forhindringen opbygges og der tillægges 10 strafpoint.

2.16 Hver deltager skal gennemkøre banen to gange med minimum to ekvipager imellem første og anden gennemkørsel.

2.17 Kusken idømmes 0,2 strafpoint for hvert påbegyndt sekund i hver gennemkørsel.

 

3. Deltagere

3.1 Indendørsstævnet er åbne for medlemmer af Køre Selskaber under DKF

3.3 Alderskrav i henhold til FEI’s regler.

3.4 Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i stævneåret.

 

4. Grooms

4.1 Grooms må stå op bag på vognen i alle discipliner.

4.2 Grooms, der hjælper mundtligt eller fysisk, ændrer stilling, bevæger vognen på nogen måde i disciplin A dressur medfører at kusken får 20 strafpoint.

4.3 Grooms kan deltage på flere ekvipager, dog skal der hele tiden være grooms ved vognen når ekvipagen er forspændt.

 

5. Placeringer

5.1 Der køres i klasserne 1-spand pony & hest, 2-spand pony & hest.

 

6. Vogne

6.1 Deltagerne skal bruge samme vogn i begge discipliner.

6.2 Alle vogntyper tilladt.

6.3 Kuske skal meddele vognbrede på tilmelding, hvis den er under 125 cm eller over 130 cm.

 

7. Påklædning

7.1 Maratonpåklædning bæres under begge discipliner.

 

8. Tilmelding

8.1 Tilmelding og betaling senest d. 19. marts. Til Lotte, e-mail: lotto@petersen.mail.dk , eller tlf.: 21 94 70 72

Stævnegebyr: 75 kr. pr. ekvipage pr, disciplin. Som indbetales på foreningens konto ved tilmelding.

8.2 BKS har ret til at aflyse stævnet ved for få tilmeldinger.