Generalforsamling Bornholms Køreselskab d. 26-11-2013

 

 

Generalforsamlingen startede med at give ordet til Johnny Jensen som havde skrevet et flot mindeord over Cai B. Andersen. Æret være Cai’s minde.

 

24 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling. BKS har på  nuværende tidspunkt 32 aktive medlemmer og 10 passive.

 

 1. Valg af stemmetællere:

Connie & Alice

 1. Valg af dirigent:

Bent Nielsen, som samtidig bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Formandens Beretning:

Søren spurgte om vi havde husket at klemme hinanden i løbet af året? Det mente han vi havde. Stemningen er blevet meget bedre i klubben og det sagde han tak for. Tak for det gode humør og folks positive indstilling til tingene. BKS har haft mange aktiviteter i løbet af året. Højdepunkterne må være årets orienteringstur som desværre faldt sammen med fjordhestene’s arrangement. Undskyld for dette! Pløjestævnet var igen en bragende succes med pløjere, toppe-kørsel og et flot samarbejde med veterantraktorerne. Vi har også fået grus på banen i løbet af sommeren of dette har hjulpet en hel del – måske den skal have en tur til næste år.

Desværre var det også året hvor vi blev sagt op i VNKR. Men heldigvis kunne vi lave en aftale med Rønne Ridehal. Dette fungerer bare helt i top. Vi håber at det kan fortsætte mange år frem.

Søren sluttede af med at sige tak for den gode ånd og tak til alle.

 1. Regnskabet:

Vi er på nuværende tidspunkt 32 aktive medlemmer og 10 passive. Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår en stigning i det aktive kontingent til kr. 350,- pr år. Dette blev vedtaget. Endvidere ønsker vi at oprette et juniorkontingent til kr. 200,- pr år. Dette blev vedtaget.

 1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

Ingen.

 1. Valg til bestyrelsen:

På valg var Ann-Sofie Olsen og Johnny Jensen. Ingen af de 2 modtog genvalg. Til bestyrelsen blev valgt Ida Marker og Jesper Madsen. Holger Jørgensen blev valgt til suppleant

 1. Valg af revisor og suppleant:

Uændret. Bent Nielsen, Anne-Mari Hansen og suppleant Connie K. Olsen

 1. Valg af fanebærer:

Uændret. Johnny Jensen og Leon Skovgaard

 1.  Valg af udvalgsposter:

Aktivitetsudvalg: Bestyrelsen

Køreudvalg: Jesper Madsen, Anne-Mari Hansen, Connie K. Olsen, Ann-Sofie K. Olsen, Pernille Hansen, Karsten Olsen, Anne Leland.

Pløjeudvalg: Johnny Jensen, Bent Nielsen, Holger Jørgensen, Bent Hansen

Materialeudvalg: Thomas Hørringsen, Jan Pedersen, Bent-Ole Marker, Ida Marker

Kulturhistorisk Udvalg: Jørn Ole Klausen, Thor Kure, Lotte Holm

Brugskørselsudvalg: Thomas Hørringsen, Leon Skovgaard, Arne Sommer, Jørgen Funch, Bent Hansen

 1.  Eventuelt:

Murermesterpokalen gik i år til Claus Olsen for hans indsats med kaffe-lavning og forplejning. Tusind tak for det!