Johnny Jensen, 1992 i Kongelunden på Amager. Med hestene Hugo og Yrsa.