Hele holdet fra Pløjemesterskabet 2008. Fra venstre: Arne Kofoed, Axel Hansen, Bent Hansen, Sten Aage Olsen, Ida Marker, Johnny Jensen og Thomas Hørringsen